vineri, 23 octombrie 2009

Október 23- Magyarország nemzeti ünnepe a távolból

Ötvenhárom évvel a forradalom után emlékszik vissza a magyar nép az 1956 őszén zajlott magyarországi eseményekre. Egy kis ország szembeszállt a Vörös Hadsereggel, a Szovjetúnió elnyomó hatalmával, követelte a szabadságot, a függeltenséget. Nyilvánvaló, hogy a tényleges siker, azaz a sziklaerős szovjet hadsereg kiűzése elmaradt, a kommunizmus határozottabb mértékben nyomta rá Magyarországra bélyegét. De itt messze nem ez a lényeg, nem ezért emlékezünk vissza október 23-ra. Elég ránéznünk az akkori világtérképre, rögtön rájövünk micsoda akaratot, kitörést, lázadást jelentett a forradalom. A Szovjetúnió ereje, kontinenseket átölelő hatalma, ideológiája, mérhetetlen arányban múlta fölül a kis, történelmi területeitől megfosztott Magyarországot. Ennek ellenére megtette a magyar nép azt, amit a "Keleti Blokk" többi országa talán csak elképzelni mert akkoriban. Esély volt kitörni, ugyanis az egyiptomi Szuezi-válság elterelte a "nagyhatalmak" figyelmét. Ötven éven át tartó szabad zuhanást igyekezett megfékezni a nép, emlékezni kell a két világháborúra, a megomlott országra, a romokban heverő gazdaságra, végül a kommunizmus, a szovjet befolyás kezdeti éveire. A forradalom nem jelentett győzelmet, nem érte el célját, de kifejezte az emberek azon akaratát, hogy kimutassa elengedetlenségét a szovjet elnyomás ellen.

Ez történt 1956-ban, így értelmezem én ma, 2009-ben, amikor a Nemzeti Ünnep napján magyarok hemzsegnek Bécs utcáin. A "Sógorok" fővárosába érkeznek, ahol, kihasználva az ünnep tiszteletére megadott szabadnapot, vásárlással töltik október 23-át. Éljen Magyarország!

Niciun comentariu: